Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

| 2017-05-25 16:28:48

【摘要】Pico Neo DKS开箱图赏

Pico Neo DKS开箱图赏

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

Pico Neo DKS开箱图赏:性能略有提升但体验改变不大

  后续我们会带来设备的详细评测。

有新产品或者项目希望我们报道,猛戳这里 寻求报道